از داده های شخصی شما برای پشتیبانی از تجربه شما و ارائه خدمات بهتر به شما، استفاده خواهد شد سیاست حفظ حریم خصوصی.

با عضویت تو سایت عیسامی کالا به باشگاه مشتریان دسترسی پیدا می کنین و میتونین در مزایده ها شرکت کنین  و همچنین کلی جایزه و گردونه شانس و چیزای دیگه هم تو باشگاه هست
عضویت